Trạng thái

name Trạng thái Kiểm tra lần cuối
Lazada Malaysia Tốt
Lazada Indonesia Gặp sự cố
Lazada Philippines Gặp sự cố
Lazada Singapore Tốt
Lazada Thailand Tốt
Lazada Việt Nam Tốt
Tiki Tốt
Shopee Tốt
Shopee Thailand Tốt
Shopee Malaysia Tốt
Shopee Indonesia Tốt
Shopee Singapore Tốt
Shopee Taiwan Tốt
Shopee Philippines Tốt