Trạng thái

name Trạng thái Kiểm tra lần cuối
Lazada Malaysia Tốt
Lazada Indonesia Gặp sự cố
Lazada Philippines Tốt
Lazada Singapore Tốt
Lazada Thailand Gặp sự cố
Lazada Việt Nam Tốt
Tiki Tốt
Shopee Tốt
Thế Giới Di Động Tốt
Shopee Thailand Tốt
Shopee Malaysia Tốt
Shopee Indonesia Tốt
Điện Máy Xanh Tốt
Shopee Singapore Tốt
Shopee Taiwan Tốt
Shopee Philippines Tốt